Добавлено: 2005-09-13 22:34:02 Заголовок: Canada
forum

Зарегистрирован: 04.02.2014

Сообщений: 16974 (просмотреть)
Podskashite, chto nushno sdelat, chtobi po amerikanskoi vize j1 moshno bilo v Canadu smotatsia???? Kto ushe delal tak?? Napishite, please!!!

Ответить | Цитировать
Добавлено: 2005-09-13 22:34:02   Заголовок: Canada
forum
Зарегистрирован: 04.02.2014

Сообщений: 16974 (просмотреть)
Podskashite, chto nushno sdelat, chtobi po amerikanskoi vize j1 moshno bilo v Canadu smotatsia???? Kto ushe delal tak?? Napishite, please!!!

Ответить | Цитировать
Добавлено: 2005-09-14 00:10:06
IC_
Зарегистрирован: 01.01.1970

Сообщений: 2647 (просмотреть)
Сделать из нее Multi

Ответить | Цитировать